(4kB)
Gołębie Rasowe - Janusz Pawłowski


Gołębie rasowe

GOŁĘBIE RASOWE

Janusz Pawłowski
Książka zawiera:
opisy 272 ras gołębi,
ponad 300 zdjęć i rysunków kolorowych.
Rasy gołębi podzielone zostały na grupy:
1. obcego pochodzenia,
2. pochodzenia polskiego,
3. rasy wschodnie.

Ponadto wiadomości o:
- rozmnażaniu gołębi
- rozróżnianiu ich płci
- ustalaniu wieku
- zmianie upierzenia
- pomieszczeniach dla gołębi
- żywieniu i pojeniu
- profilaktyce zdrowotnej.
Format: B5 (17x25 cm), oprawa twarda, stron 400, papier kreda, pełny kolorCena 75 zł
sposoby zamówienia


Literatura polska związana z hodowlą gołębi rasowych nadal jest skromna. Powojenne i późniejsze publikacje nie wyczerpują tej tematyki. Wiadomości przekazywane z ust do ust są ulotne, co potwierdza stare łacińskie przysłowie: "Słowa ulatują, pisane pozostaje". Mimo wielkiego postępu technicznego w zakresie zapisu i przekazu wiadomości, książka jeszcze długo będzie nośnikiem wiadomości dla przyszłych pokoleń. Między innymi z tych względów, zebrane wcześniej materiały oraz publikacje krajowe i zagraniczne oraz wiadomości przekazane przez starych i doświadczonych hodowców, a także własne, zdobyte w okresie długoletniej hodowli wielu ras, były inspiracją do napisania niniejszej książki.

Prezentowane wydanie "Gołębi rasowych" w części ogólnej zawiera elementarne wiadomości przeznaczone głównie dla początkujących i niedoświadczonych hodowców.

Główną uwagę i zasadnicze miejsce wypełnia część II - szczegółowa, w której opisane są rasy gołębi hodowanych w Polsce, Europie, Azji, Afryce, a nawet na kontynencie amerykańskim. Opis ras obejmuje ich rodowód, zdolności lotowe, cechy pokrojowe i wzorce polskie bądź obowiązujące w ich ojczyźnie. Ta część przeznaczona jest dla wszystkich hodowców, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych oraz dla tych, którym często wydaje się, że o gołębiach wiedzą już wszystko.

Przy opisie poszczególnych ras użyto przede wszystkim polskiego nazewnictwa bądź polskiej pisowni nazw obcojęzycznych. U ras obcego pochodzenia (u większości) pod nazwą polską podano oryginalną lub powszechnie używaną w Europie. Unikniemy przez to często trudnych do wymówienia nazw obcych (np. felegyhazer) bądź nazw dwujęzycznych, np. angielsko-polskiej: swift egipski (pol. jerzyk egipski).

Rasy gołębi podzielone zostały na grupy:
- obcego pochodzenia,
- pochodzenia polskiego,
- rasy wschodnie.

Gołębie rasowe w Polsce sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach. Podziału tego dokonało Kolegium Sędziów przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i od 1993 r. podział ras jest następujący:

Grupa:
I - Uformowane
II - Brodawczaki
III - Kuraki
IV - Dęte
V - Barwne
VI - Turkoty
VII - Strukturalne
VIII - Mewki
IX - Lotne

Rasy występujące w tym opracowaniu opisane są według grup rasowych w porządku alfabetycznym. Gołębie pocztowe typu sportowego w Polsce mają odrębny związek i w tym opisie ich nie uwzględniono.Strona głównaWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 608 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.