(4kB)
Atlas gołębi


Atlas gołębi

Atlas gołębi
- poradnik hodowcy

Horst Schmidt
tłumaczenie: Agnieszka Różańska


Trudno w to uwierzyć, ale udomowione gołębie towarzyszą człowiekowi już ponad pięć tysięcy lat, niezmiennie ciesząc się wielkimi względami. Obecnie ilość ich ras i różnorodność sylwetki, upierzenia, ubarwienia, zachowania, może przyprawić o zawrót głowy nie tylko początkującego hodowcę.

Książka to niezwykle przydatne kompendium wiedzy dla miłośników gołębi pocztowych i ozdobnych. Znajdziesz w niej uporządkowane od A do Z szczegółowe informacje dotyczące 300 wybranych ras gołębi, w tym: dane na temat figury, upierzenia, historię powstania rasy i jej znaczenie w hodowli. W atlasie poruszono również tematy związane z wystawiennictwem, przygotowaniem ptaków do wystawy oraz kryteriami oceny ras. Omówiono także istotne wyniki badań nad zachowaniem gołębi. Kolorowe ilustracje i szczegółowe opisy gołębi rasowych pozwolą na poszerzenie wiedzy o tych ptakach. Dla osób szerzej zainteresowanych tematem interesujący może okazać się rozdział dotyczący miejsca gołębi w mitologii i wierzeniach ludowych.
Format 13 x 19 cm, 196 s., pełny kolor, papier kredowy

CENA: 36 zł
sposoby zamówieniaPRZEDMOWA:

Niniejszy kieszonkowy atlas koncentruje się na najistotniejszych sprawach związanych z gołębiami; przedstawia blisko 300 ras gołębi oraz dane dotyczące form dzikich, udomowienia tych ptaków i ich historii kulturowej. Długa historia gołębia w obejściu człowieka wskazuje na drogę, jaką przebył ten gatunek ptaka od zwierzęcia dzikiego do udomowionego i hodowlanego. Dzicy przodkowie to baza dla genetycznego i etologicznego wyposażenia naszych rasowych gołębi. Zadziwiająca, niemal nie do ogarnięcia różnorodność form, ubarwienia, sylwetki czy struktury upierzenia drzemała już w dzikich gołębiach skalnych i została wydobyta i utrwalona przez człowieka w toku hodowli - przypadkowo lub celowo. W antyku gołąb odgrywał w otoczeniu człowieka szczególną rolę - jako ptak kultowy, czczony w religii posłaniec niebios, ptak towarzyszący bogom, symbol godnych pożądania ludzkich cnot, ale także jako źródło mięsa i naturalnego nawozu.

To historyczne tło pozwala zrozumieć ogromne znaczenie gołębia, które wyraża się obecnym bogactwem jego ras i wystawiennictwem. Zarówno dziś, jak i w przeszłości ludzie fascynowali się gołębiami, darzyli je szacunkiem, podziwiali ich ?tajemniczy urok" oraz czerpali radość z obserwacji i zaskakujących wyników hodowli. Właśnie temu ?dobru kultury" oddaje hołd niniejsza książka.

Wszystkie znane w Niemczech (a w większości również w naszym kraju - przyp. tłum.) rasy zostały przedstawione na zdjęciach i opisane. Krótka charakterystyka nie może oczywiście, i nie powinna, zastępować oficjalnego standardu rasy według PZHGRiDO (Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego) czy BDRG (Bund Deutscher Rassegefliigelziichter e.V. - Niemiecki Krajowy Związek Hodowców Ptactwa Rasowego - przyp. tłum.), jej celem jest jedynie naszkicowanie najważniejszych cech danej rasy.

Obok tekstu można znaleźć zdjęcia wysoko ocenionych gołębi wystawowych - będą one cennym źródłem wiedzy zarówno dla entuzjastycznych hodowców, jak i dla sprzedających ptaki, miłośników przyrody oraz naukowców zajmujących się w swojej pracy zwierzętami domowymi.

Wszystkie istotne informacje dotyczące wystawiennictwa, przygotowania ptaków do wystawy oraz kryteriów oceny ras zostały zgromadzone w osobnym rozdziale. W książce przedstawiono również istotne wyniki badań nad zachowaniem gołębi oraz miejsce tych ptaków w mitologii i wierzeniach ludowych. W celu pogłębienia wiedzy można zapoznać się z proponowaną w osobnym rozdziale literaturą przedmiotu.

Gorąco dziękuję autorowi zdjęć, Rudiemu Prollowi, oraz redaktor wydawnictwa, dr Evie- -Marii Gótz, za dobrą współpracę.

Horst Schmidt


Strona głównaWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 608 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.