jenot
Jenot

JENOTY

Jenoty. Chów i hodowla

B.Barabasz   Jenot, drapieżnik z rodziny psowatych, zaliczany jest do egzotycznych zwierząt futerkowych, które dostarczają cennych i trwałych skór. Pomimo że hodowany jest w Polsce dopiero 25 lat, jego oryginalne futro jest już znane i cenione na rynku wewnętrznym. Okrywa włosowa jenota zaliczana jest do futer długowłosych, przez co zainteresowanie nim, podobnie jak i futrami lisów, jest koniunkturalne, związane z wahaniami obserwowanymi w modzie. W okresie ostatnich 10 lat obserwuje się dużą stabilizację w tej hodowli, co prawdopodobnie związane jest z ustaleniem się skali produkcji skór na niewielkim, ale stałym poziomie - w Europie około 60 000 skór rocznie.

Format: A5 (15 x 21 cm), 134 strony, wkładki ze zdjęciami

Cena 36 zł


sposoby zamówienia

SPIS TREŚCI

(rozdziały główne)

Wprowadzenie
Charakterystyka gatunku
Urządzanie fermy
Skóra i okrywa włosowa
Użytkowanie futrzarskie
Praca hodowlana
Żywienie jenotów
Rozród
Odchów młodych
Profilaktyka i ochrona zdrowia na fermie

Strona głównaWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 608 527 988. Sekretarz redakcji: Janusz Wach, mobil 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.