(4kB)
psy, koty, konie, akwarystyka, zwierzęta, rośliny, rolnictwo, zioła, fanuna&flora,

STRONA GŁÓWNA

KONTAKTAdres wydawnictwa i redakcji

45-061 Opole, ul. Katowicka 55.
Tel. 77/403-99-11.
e-mail: redakcja@faunaflora.com.plRedakcja gazety - zespół:

Redaktor naczelny: Marek Orel,
mobil 608 527 988.

Sekretarz redakcji: Janusz Wach,
mobil 606 930 559.

Korekta: Iwona Stefaniak.

Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 77/403-99-11.
e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl
Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, tel. +48 608 527 988.
Sekretarz redakcji: Janusz Wach, tel. +48 606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.