(4kB)
psy, koty, konie, akwarystyka, zwierzęta, rośliny, rolnictwo, zioła, fanuna&flora,

STRONA GŁÓWNA

KONTAKTAdres wydawnictwa i redakcji

45-061 Opole, ul. Katowicka 55.
Tel. 77/402-54-32.
Tel./fax: 77/402-54-31.
e-mail: redakcja@faunaflora.com.plRedakcja gazety - zespół:

Redaktor naczelny: Marek Orel,
mobil 608 527 988.

Redaktor techniczny: Janusz Wach,
mobil 606 930 559.

Korekta: Iwona Stefaniak.

Wydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 077/402-54-32. Tel./fax: 77/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 608 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, mobil 606 930 559.