(4kB)
Gołębie rasowe,
płaszczki

Płaszczki słodkowodne

Paweł Zarzyński, Joanna Magdalena Zarzyński

NIEDOSTĘPNA
Format 10 x 15 cm, 126 stron, wkładki ze zdjęciami.

Na kartkach niniejszej książki Czytelnik znajdzie podstawowe informacje na temat morfologii i anatomii płaszczek, dowie się prawdy, co do ich jadowitości i potencjalnego zagrożenia dlaakwarysty, pozna ich przynależność systematyczną i aktualne podziały gatunkowe. Wybrane gatunki opisano szczegółowo wraz z ich pełnym nazewnictwem handlowym i zwyczajowym. Szczególny nacisk położono na wymagania tych ryb co do akwarium, wody i żywienia bowiem w tej dziedzinie wśród akwarystów krąży najwięcej sprzecznych nieraz poglądów i opinii. Sporo miejsca poświęcono również zagadnieniu zdrowia płaszczek i sposobu w jaki najlepiej bezpiecznie zaaklimatyzować je w akwarium. Krótko przedstawiono także najczęściej spotykane choroby tych ryb i zaprezentowano sposoby ich leczenia. Na zakończenie dołączono pełny spis numeracji handlowej rodziny Potamotrygonidae z uwzględnieniem nazw gatunkowych i zwyczajowych.sposoby zamówienia
   Płaszczki słodkowodne goszczą w polskich sklepach i hurtowniach akwarystycznych od stosunkowo niedawna regularnie zaczęły pojawiać się w handlu mniej więcej od połowy lat 90. ubiegłego stulecia. Stworzenia te nieodmiennie fascynują akwarystów swym nietypowym wyglądem, specyfiką zachowania oraz niezwykłością ruchów. Niestety, w ogromnej większości przypadków fascynacja ta ma charakter czysto platoniczny. Od zakupu tych wspaniałych ryb odstrasza nie tylko dość wysoka cena i znaczne rozmiary, ale również niemal całkowity brak wiedzy na temat ich wymagań i zasad pielęgnacji. W zamian za to wokół płaszczek narosło wśród akwarystów wiele mitów i legend. Dreszczyku emocji dodaje m.in. fakt posiadania przez nich kolców jadowych potencjalnie groźnych dla człowieka. Dociekliwy akwarysta znad Wisły nawet gdyby chciał, nie jest w stanie zweryfikować i uporządkować zasłyszanych na ten temat wiadomości bowiem w fachowej literaturze krajowej próżno szukać choćby wzmianki o płaszczkach. Niniejsza książka powstała właśnie z myślą o uzupełnieniu tego braku. Jej autorzy od lat fascynują się płaszczkami słodkowodnymi. Dzięki kontaktom z importerami ryb tropikalnych oraz pracy w hurtowniach akwarystycznych mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z kilkunastoma gatunkami łych zwierząt i odczucia na własnej skórze niezwykłości ich wyglądu, zachowań i wymagań.


Większość rozdziałów „praktycznych" oparta jest na wynikach obserwacji i osobistych doświadczeń autorów popartych wnikliwymi studiami literaturowymi licznych publikacji zachodnich oraz informacjami uzyskanymi bezpośrednio lub za pośrednictwem forów internetowych od zaprzyjaźnionych hodowców krajowych i zagranicznych. Rozdziały czysto teoretyczne (np. systematyka) napisane zostały na podstawie aktualnych publikacji naukowych z uwzględnieniem ostatnich odkryć i zmian. Wszelkie informacje uzyskane ze źródeł obcojęzycznych starano się przedstawić w sposób możliwie dostosowany do warunków i realiów krajowych. Również dobór szczegółowo opisanych gatunków płaszczek podyktowany został ofertą tych ryb najczęściej dostępnych w polskich hurtowniach i sklepach.


Autorzy niniejszej publikacji pokładają nadzieję, że zachęci ona szersze grono akwarystów do zainteresowania się płaszczkami słodkowodnymi i do zmierzenia się z trudami podjęcia hodowli tych nadzwyczajnych stworzeń. W brew pozorom nie są one aż tak wielkie i przy odrobinie wprawy mogą dostarczyć ogromnej satysfakcji i zadowolenia. Na zakończenie chcielibyśmy tylko zaapelować do wszystkich, aby przed zakupem jakiejkolwiek płaszczki zebrali najpierw jak najwięcej informacji na temat jej pielęgnacji. Wiedza ta jest bowiem w tym przypadku absolutnie niezbędna w celu zapobieżenia poważnym błędom hodowlanym skutkującym zwykle śmiercią ryby. Pamiętajmy, że naszym moralnym obowiązkiem jest zapewnienie jej w akwarium możliwie najlepszych, zbliżonych do naturalnych warunków tak, aby czuła się tam jak przysłowiowa „ryba w wodzie" a nie pozostawała na krawędzi żałosnej wegetacji.
SPIS TREŚCI

Wstęp
Czym są płaszczki?
Charakterystyka budowy ciała
Podział systematyczny płaszczek słodkowodnych
Nazewnictwo i symbole handlowe
Opis wybranych gatunków płaszczek
Akwarium dla płaszczek
Parametry wody
Żywienie płaszczek
Zdrowie płaszczek
Rozmnażanie płaszczek słodkowodnych
Literatura
Skorowidz nazw łacińskich
Spis symboli
Strona głównaWydawnictwo Fauna&Flora Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55. Tel. 077/402-54-32. Tel./fax: 077/402-54-31. e-mail:redakcja@faunaflora.com.pl Redakcja gazety: zespół. Redaktor naczelny: Marek Orel, mobil 0606 527 988. Redaktor techniczny: Janusz Wach, mobil 0606 930 559. Korekta: Iwona Stefaniak.
Webmaster vono@op.pl